Truckutbildningar

A-utbildning

Plocktruck, Ledstaplare, m.m. (se nedan)

Utbildningstid: 1 – 5 dagar fördelat mellan praktik och teori.
Kursstart: Fortlöpande

Upplägg och tidsåtgång kan variera beroende på elevens tidigare erfarenhet.

I utbildningen ingår:

 • Teorimaterial
 • Teoretiskt och praktiskt slutprov
 • Utbildningsbevis

Utbildningen genomförs enligt gällande TLP10

B-utbildning

Motviktstruck <10 ton, Skjutstativtruck, m.m. (se nedan) Utbildningstid: 1 – 5 dagar
Kursstart: Fortlöpande

Upplägg och tidsåtgång kan variera beroende på elevens tidigare erfarenhet.

I utbildningen ingår:

 • Teorimaterial
 • Teoretiskt och praktiskt slutprov
 • Utbildningsbevis

Utbildningen genomförs enligt gällande TLP10

C-utbildning

Motviktstruck > 10 ton, Specialmaskiner (se nedan)

Utbildningstid: 1 – 5 dagar
Kursstart: Fortlöpande

Deltagarna måste inneha förarbevis för truckutbildning B
Upplägg och tidsåtgång kan variera beroende på elevens tidigare erfaranhet

I utbildningen ingår:

 • Teorimaterial
 • Teoretiskt och praktiskt slutprov
 • Utbildningsbevis

Utbildningen genomförs enligt gällande TLP10

Kursinnehåll:

Kursen omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Ur kursinnehållet:

 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Ergonomi
 • Truckens arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Trafiklagstiftning
 • Arbetarskydd och interna regler

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3§ och AFS 1993:3

Truckar:
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrives och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Han skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.”

”Lämplig utbildning (för truckföraren) är sådan som följer av central skolmyndighet eller arbetsmarknadens parter fastställd läroplan.”

Välkommen att göra en kursanmälan via vårt formulär eller kontakta oss för mer information och prisuppgifter!