Farligt gods m.m.

Farligt gods ADR

1 – 3 dagar per grupp
Max 12 deltagare per grupp

Förare av fordon som transporterar farligt gods skall ha ett intyg utfärdat av behörig myndighet eller av en organisation som godtagits av myndigheten, vilket anger att de har deltagit i en kurs och genomfört examination på de särskilda krav som skall uppfyllas vid transport av farligt gods.

Säkerhet på väg

Kursen ger dig den kompetens som behövs för att enligt Vägverkets krav ”Interna föreskriften 2003:1 regler för säkerhetsarbete” kunna och få lov att utföra arbete på Vägverkets vägområde.

Kurstid 8 timmar