Utbilda dig till maskinförare

Grävmaskin Yrkesförarbevis ETU

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av grävmaskin. För maskinförare erfordras yrkesbevis – ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare. Inträdeskrav är körkort klass *B***. Efter avslutad kurs med godkända resultat erhålls utbildningsbok och kursintyg. Yrkesförarbevis erhålles när man har 30 mån eller 4000 timmars dokumenterad praktik samt klarat kompetensproven.

Hjullastare Yrkesförarbevis

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av hjullastare. För maskinförare erfodras yrkesbevis – ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper.
Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare. Efter avslutad kurs med godkända resultat erhålles utbildningsbok och kursintyg.

Kurstiden är mellan 5 dagar – 5 veckor beroende på inriktning och tidigare erfarenhet,
Inträdeskrav: Körkort klass *B***

Hjullastare, Industriell hantering

Kursen följer den läroplan som fastställts av arbetsmarknadens parter. Syftet med denna utbildning är att säkerställa att maskinföraren har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att framföra hjullastaren med stor säkerhet och god ekonomi.

Kurstiden 1 – 3 dagar beroende på den enskilde elevens förkunskaper. Ett grundkrav är att eleven har genomgått truckförarutbildning för motviktstruck enligt TLP 2.

Lastsäkring

Kursdeltagaren ska efter avslutad utbildning ha skaffat sig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att hon/han ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Kursen omfattar vanligtvis ca 4 timmar. Tidsåtgången kan variera beroende på förkunskaper och arbetssituation.

Liftutbildning, enligt LLP

Liftutbildningens syfte är att utbilda användare av lift/mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat utfärdas kursintyg.

Kursen består av lika delar teori och praktiska övningar och följer den läroplan, LLP, som fastställts av Liftläroplanens Utbildningsråd.
Kurstid 1 dag vid max 15 deltagare.
Motivera är av LUR godkänt utbildningsföretag.

Traversförare, traversutbildning

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt självständigt ska kunna arbeta som traversförare.

Traversutbildningen omfattar 1 – 3 dagar. Tidsåtgången varierar beroende på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter.

Kurstiden fördelas mellan en fackteoretisk del med skriftligt slutprov och praktiska övningar. Motivera är av Kärnkraftsinspektionen godkänd utbildare

Säkra lyft och säker lastkoppling

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna förebygga skador på människor, maskiner och last. Utbildningen ger både kranförare och lastkopplare den teoretiska och praktiska utbildning som behövs för att uppfylla arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gällande fr.o.m. 2007-07-01.

Utbildningen är inriktad på lasten från kroken och ner och kursen skräddarsys efter kundens behov – läraren tar kontakt med kunden för att informera sig om vilken typ av utrustning som används samt vilken typ av last och lyft som utförs. Vid behov gör läraren ett besök hos kunden för att studera verksamheten.

Vid företagsförlagd utbildning genomförs kursen vanligen som en halvdagsutbildning med enbart teori eller som en heldagsutbildning med både teori och praktiska övningar.